Polityka ochrony prywatności


Niniejsza polityka określa zasady przetwarzania przez firmę Coloplast danych osobowych osób fizycznych, które wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu: 1. Zamawiania Produktów, 2. Przekazywania informacji nt. Produktów i Programów Edukacyjnych Coloplast i/lub 3. Przekazywania informacji marketingowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

W skład Grupy Coloplast wchodzi wiele spółek na całym świecie. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Coloplast  świadczące usługi o których mowa powyżej i na realizację których wyrażasz zgodę. Niektóre usługi są świadczone przez spółkę Coloplast z siedzibą w Twoim kraju, niektóre usługi są świadczone przez spółkę Coloplast A/S z siedzibą w Danii, a inne usługi są świadczone zarówno przez spółkę Coloplast z siedzibą w Twoim kraju, jak i spółkę Coloplast A/S. Szczegóły dotyczące zakresu odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez poszczególne spółki Coloplast, dla udzielonych przez Ciebie zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zostały wymienione w pkt. 2 poniżej.

2. W jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Poniższa lista określa szczegółowo cele przetwarzania Twoich danych osobowych w odniesieniu do udzielonej przez Cebie zgody, a dla każdego celu przetwarzania określa także: – (i) rodzaj danych, które zbieramy, (ii) odbiorców, którym dane są udostępniane, (iii) okres przechowywania danych oraz (iv) podstawę prawną przetwarzania danych. Podstawa prawna została określona w oparciu o Ogólne Rozporządzenie UE o Ochronie Danych („RODO”).
Rodzaj danych, które firma Coloplast może gromadzić, zależy od udzielonych przez Ciebie zgód na realizację poszczególnych usług. Szczegóły znajdują się poniżej. Informacje wymienione dla każdej opcji zgody stanowią przykłady informacji, które firma Coloplast może gromadzić. W zależności od (dobrowolnie) przekazanych danych, firma Coloplast może przechowywać tylko niektóre z wymienionych poniżej danych.

Zgoda na Zamówienie Produktów

W jakim celu gromadzone i wykorzystywane są Twoje dane?
Realizacja Twoich Zamówień na Produkty i usługi.

Jakie dane są zbierane?
Coloplast gromadzi przekazywane przez Ciebie dane, które mogą obejmować:
1. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres dostawy i jeśli jest to wymagane, datę urodzenia, płeć i numer PESEL)
2. Dane kontaktowe (adres e-mail i jeśli jest to wymagane, numer telefonu)
3. Informacje na temat zdrowia i produktów, jeśli są one wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia (rodzaj stosowanych produktów, rodzaj operacji, termin operacji, waga, wzrost)
4. Szczegóły dokonywanych transakcji (Zamówienia i faktury)

Komu udostępniane są Twoje dane?
Stronom trzecim, które działają na polecenie firmy Coloplast w związku z realizacją wskazanego celu przetwarzania Twoich danych osobowych (np. dostawcom usług hostingowych IT, usług kurierskich).
Firma Coloplast nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, które wykorzystują je do własnych celów.
W drodze wyjątku Twoje dane mogą być udostępniane pracownikom służby zdrowia lub instytucjom państwowym w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego Zamówienia.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań umownych i na podstawie Twojej zgody, por. art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Jak długo przechowywane są Twoje dane?
Tak długo, jak długo obowiązuje Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy będą okresowo proszeni o ponowne wyrażenie zgody (zazwyczaj w odstępach 3–5 lat). Dane zostaną usunięte, jeśli  wycofasz zgodę lub nie wyrazisz jej ponownie na żądanie Coloplast.
Dane o transakcjach są przechowywane do celów dokumentacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa, np. w zakresie księgowości, podatków, jakości czy przedawnienia.

Administrator Twoich danych
Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska


Zgoda na przekazywania informacji nt. Produktów i Programów Edukacyjnych Coloplast

W jakim celu gromadzone i wykorzystywane są moje Twoje dane?
Administrowanie/zarządzanie Twoim profilem (potwierdzenie loginu itp.) (w zakresie, w jakim taki profil istnieje).
Dostarczanie spersonalizowanego doradztwa, szkoleń i wsparcia w zakresie produktów.
Dopasowanie informacji, wysyłanych przez Coloplast, w oparciu o Twoje preferencje i informacje, w tym w formie spersonalizowanych wiadomości, przypomnień, ofert i świadczeń.
Dostarczanie informacji w zakresie programów wsparcia i programów edukacyjnych prowadzonych przez firmę Coloplast, w tym realizowanych przez pracowników służby zdrowia (jeśli takie są oferowane w Twoim kraju, a Ty się na nie zapisałeś(-aś)).
Opracowanie i/lub udoskonalenie produktów, technologii, algorytmów, praktyk komunikacyjnych, aplikacji i innych usług firmy Coloplast, w tym poprzez lepsze zrozumienie doświadczeń, zachowań i preferencji. Obejmuje to również zdobywanie wiedzy i opracowywanie oraz dokumentowanie roszczeń produktowych i marketingowych związanych z produktami i usługami firmy Coloplast.
Przetwarzanie Twoich zamówień na produkty, usługi oraz bezpłatne próbki produktów, w tym na dostawy tych usług i produktów, obsługę recept i komunikację z pracownikami służby zdrowia w zakresie niezbędnym do przetwarzania tych zamówień.

Jakie dane są zbierane?
Coloplast gromadzi przekazywane przez Ciebie dane, które mogą obejmować:
1. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres pocztowy i jeśli jest to wymagane, datę urodzenia, płeć i numer PESEL)
2. Dane kontaktowe (adres e-mail i jeśli jest to wymagane numer telefonu)
3. Informacje na temat zdrowia i produktów, jeśli są one wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia (rodzaj stosowanych produktów, rodzaj operacji, termin operacji, waga, wzrost)
4. Preferencje dot. otrzymywanych informacji: rodzaj informacji  wybranych przez Ciebie do otrzymania
5. Szczegóły transakcji i podejmowanych aktywności: zamówień, faktur, terminów i godzin rozmów, spotkań i innych interakcji z firmą Coloplast, notatki z interakcji z firmą Coloplast, komunikacja z firmą Coloplast (np. e-maile i zarejestrowane rozmowy), aktywność w aplikacjach firmy Coloplast oraz wizyty na stronach internetowych
6. Inne informacje, które możesz udostępnić firmie Coloplast w ramach programów wsparcia i programów edukacyjnych

Komu udostępniane są Twoje dane osobowe?
Stronom trzecim, które działają na polecenie firmy Coloplast (np. dostawcom usług hostingowych IT, usług kurierskich). Firma Coloplast nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, które wykorzystują je do własnych celów.
W drodze wyjątku Twoje dane mogą być udostępniane pracownikom służby zdrowia w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego zamówienia na usługi oraz bezpłatne próbki produktów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?
Informacje są przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań umownych i na podstawie Twojej zgody, por. art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Jak długo przechowywane są Twoje dane?
Tak długo, jak długo obowiązuje Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy będą okresowo proszeni o ponowne wyrażenie zgody (zazwyczaj w odstępach 3–5 lat). Dane zostaną usunięte, jeśli  wycofasz zgodę lub nie wyrazisz jej ponownie na żądanie Coloplast.
Dane o transakcjach są przechowywane do celów dokumentacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa, np. w zakresie księgowości, podatków, jakości czy przedawnienia.

Administrator Twoich danych
Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska
Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dania

Zgoda na przekazywanie informacji marketingowych

W jakim celu gromadzone i wykorzystywane są moje Twoje dane?
Komunikacja drogą pocztową, telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, aplikacji i innych kanałów do wysyłania newsletterów i materiałów marketingowych dotyczących oferty firmy Coloplast, które mają dla Ciebie znaczenie (w tym treści związanych działaniami promocyjnymi).
Dopasowanie informacji, które wyśle Ci firma Coloplast w oparciu o Twoje preferencje i przekazane dane (dane osobowe, szczegóły dotyczące zdrowia i produktów oraz szczegóły dotyczące transakcji i aktywności), w tym w formie spersonalizowanych wiadomości, przypomnień, ofert specjalnych i świadczeń.
Przeprowadzenie analizy segmentacyjnej w oparciu o dane osobowe, szczegóły dotyczące zdrowia i produktów, szczegóły dotyczące transakcji i aktywności oraz preferencje informacyjne, a także uzyskanie wglądu, prowadzenie dostosowanych kampanii i kierowanie do Ciebie istotnych informacji.

Jakie dane są zbierane?
Coloplast gromadzi przekazywane przez Ciebie dane, które mogą obejmować:
1. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres pocztowy i jeśli jest to wymagane, datę urodzenia, płeć i numer PESEL)
2. Dane kontaktowe (adres e-mail i i jeśli jest to wymagane, numer telefonu)
3. Informacje na temat zdrowia i produktów, jeśli są one wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia (rodzaj stosowanych produktów, rodzaj operacji, termin operacji, waga, wzrost)
4. Preferencje dot. otrzymywanych informacji: rodzaj informacji  wybranych przez Ciebie do otrzymania
5. Szczegóły transakcji i podejmowanych aktywności: Zamówień, faktur, terminów i godzin rozmów, spotkań i innych interakcji z firmą Coloplast, notatki z interakcji z firmą Coloplast, komunikacja z firmą Coloplast (np. e-maile i zarejestrowane rozmowy), aktywność w aplikacjach firmy Coloplast oraz wizyty na stronach internetowych

Komu udostępniane są Twoje dane?
Stronom trzecim, które działają na polecenie firmy Coloplast (np. dostawcom usług hostingowych IT). Firma Coloplast nie sprzedaje ani nie udostępnia informacji innym stronom trzecim, które wykorzystują je do własnych celów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?
Informacje są przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań umownych i na podstawie Twojej zgody, por. art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Jak długo przechowywane są Twoje dane?
Tak długo, jak długo obowiązuje Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy będą okresowo proszeni o ponowne wyrażenie zgody (zazwyczaj w odstępach 3–5 lat). Dane zostaną usunięte, jeśli  wycofasz zgodę lub nie wyrazisz jej ponownie na żądanie Coloplast.

Administrator Twoich danych
Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska
Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dania

W dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów możesz wycofać zgodę/y na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało dla Ciebie negatywnych konsekwencji, ale nie będziesz mógł (mogła) dłużej otrzymywać oferowanych przez Coloplast usług. Zgoda jest wymogiem umownym dla uzyskania dostępu do usług, które obejmuje (np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych jest wymagana w celu otrzymywania materiałów marketingowych, itp.).

Udzielenie zgód na działania szczegółowo określone w pkt. 2 oraz 3 powyżej, nie powodują dla Ciebie żadnych skutków prawnych ani innych podobnych istotnych skutków. Nieudzielenie przez Ciebie zgody nie wpłynie na przykład na oferowane ceny ani nie uniemożliwi zakupu produktów oferowanych przez Coloplast.

W razie uznania, że działania Coloplast naruszają obowiązujące przepisy dot. ochrony danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób firma Coloplast przetwarza Twoje dane osobowe, dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych („IOD”) firmy Coloplast, a także informacje na temat tego, jakie są Twoje prawa i jak z nich korzystać, znajdują się w globalnej polityce ochrony prywatności firmy Coloplast.

3. Jak skontaktować się z firmą Coloplast?

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem: 0 800 300 300 lub poprzez e-mail: daneosobowe@coloplast.com

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć